Ние от политическа партия „Българи за Алтернатива на Страха, Тоталитаризма и Апатията“ (БАСТА) изповядваме и припознаваме себе си в десния политически спектър. Затова и десните, проевропейски демократични ценности и идеология са тези, които ни водят в политическите ни действия и в живота.

Ние в БАСТА сме хора, защитаващи свободата на гражданите, подкрепящи равните възможности за всички, уважаващи върховенството на закона. Но ние в БАСТА сме и истински родолюбиви граждани, милеещи за по-добро бъдеще, за което смятаме, че още не е късно да допринесем. Категорично споделяме тезата, че именно гражданите са тези, чието участие във вземането на управленски решения трябва да се увеличи на национално, регионално и местно ниво, а един от най-демократичните начини за това е провеждането на референдуми и допитвания до тях. И за да има политиката лице, според нас е нужно мажоритарният елемент в изборните процеси да намери по-голямо място. Това е само част от стъпките, които биха реализирали идеята ни за по-голяма прозрачност и отчетност пред обществото.

На следващо място наша цел в БАСТА е създаването на повече предпоставки и увеличаването на възможностите на предприемчивите български граждани да създават и развиват бизнес. Така според нас, стъпка по стъпка ще се допринесе за осигуряването на достоен европейски стандарт на живот на българите, които несъмнено го заслужават. Заслужават още институциите, отговорни за опазването и защитата на техните конституционни права и сигурност, да бъдат усъвършенствани така, че да изпълняват функциите си в максимална степен.

За нас в БАСТА е важно никой да не забравя, че България не е само териториална единица. Тя е навсякъде по света, където живеят и работят наши сънародници, защото те носят духа и традициите ни, поддържат жива културата ни. Затова наша политическа, но и чисто морална и човешка задача е да покажем на нашите братя, макар и далеч от нас, че сме и трябва да бъдем едно цяло и ще работим за това. Ще работим и за развитието, опазването и популяризирането на българската култура, която за нас е наследство, с което малко народи по света могат да се похвалят.

 

 

 

Бързи връзки

Has no connect to show!