Мирослав Найденов

Член на Съвета на ветераните

Д-р Мирослав Найденов е специалист с дългогодишен опит в областта на ветеринарната медицина. Като министър на земеделието и храните работи за налагане на европейски стандарти при работа в сектора. Д-р Мирослав Найденов е председател на Сдружение „Българска асоциация земеделие и храни“.

Емил Димитров

Член на Съвета на ветераните

Емил Димитров е магистър по икономика, доказал се като професионалист в сферата на частния бизнес. Той е народен представител в 41-вото Народно събрание, в което е заместник-председател на Комисията по земеделието и горите.

Едуард Арсенян

Член на Съвета на ветераните

Едуард Арсенян работи в Института по тютюна близо 30 години, където придобива научна степен старши научен сътрудник II степен. Кариерата му е свързана с пътувания в Иран, Ирак и Ливан. От 1990 г. насам има частен бизнес, отново в тютюневата сфера.

Недялко Недялков

Член на Съвета на ветераните

Недялко Недялков е икономист, магистър по банков мениджмънт, с дългогодишен опит в транспортния сектор. Недялко Недялков е народен представител в 41-вото Народно събрание, член на Парламентарната комисия по икономика, енергетика и туризъм. Има богат опит в публичната администрация и спортната сфера.