Мария Кунина

Секретар на Управителния съвет на ПП БАСТА

Мария Кунина е магистър по икономика с богат професионален опит в частния и публичен сектор. Мария Кунина е доказан професионалист и в сферата на управлението на публичната администрация, като 4 години е заемала длъжността заместник- областен управител на София – област.

 

Лиляна Пеева

Член на Управителния съвет

Лиляна Пеева е експерт в сферата на бизнес администрацията, с образователна степен по специалността. Лиляна Пеева има богат опит и в публичната администрация, като до 2013 г. работи като експерт към Народното събрание на Република България.

 

Михаела Алексиева

Член на Управителния съвет

Михаела Алексиева е магистър по финанси и специалист по европейска икономическа интеграция. Михаела Алексиева е с богат професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и одита.

 

Д-р Кирил Делев

Член на Управителния съвет

Д-р Кирил Делев е магистър по ветеринарна медицина с повече от 15 години стаж в сферата на земеделието. Д-р Кирил Делев има отлични познания в областта на селското стопанство, животновъдството, ветеринарната дейност, като се ползва с отлично професионално доверие от гилдията.

 

Георги Хорозов

Член на Управителния съвет

Георги Хорозов е действащ адвокат, член на Софийската адвокатска колегия с повече от 17 години професионален опит. Георги Хорозов има богат юридически опит като консултант в сферата на гражданското и търговско право. Има публикувани повече от 100 авторски материала, свързани с приватизация, граждански процес и корпоративни отношения.

 

Теодора Самарджиева

Член на Управителния съвет

Теодора Самарджиева е магистър по международни икономически отношения и има богат опит като финансов мениджър и мениджър банкови дела. В последните години Теодора Самарджиева управлява тъканна банка, която е лидер на пазара в България.

 

Стефан Борисов

Член на Управителния съвет

Стефан Борисов е завършил управление на околната среда във Франция и инженерна гео екология в България. Стефан Борисов има богат опит в управлението на околната среда и минното дело в частния сектор, както и опит в публичния сектор, където е заемал пост заместник-кмет по екология, строителство и европейски проекти в Община Етрополе.

 

Катя Петкова

Член на Управителния съвет

Катя Петкова е магистър по социално и застрахователно дело с богат опит в областта. Катя Петкова е доказан експерт и в сферата на защитата на потребителите, като има 7 години професионален опит в Комисията по търговия и защита на потребителите в град Хасково.

 

Д-р Николай Колев

Член на Управителния съвет

Д-р Николай Колев е хирург с повече от 20 години стаж като управител на болница “Св. Петка Българска” в град Нова Загора.

 
 

Бързи връзки

Has no connect to show!