Георги Иванов

Председател на комисията по етика

Георги Иванов е студент по Политология в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва в редица национални и международни проекти. Има интереси в сферата на международната политика и националната сигурност.

 

Красимира Симеонова

Член на комисията по етика

Красимира Симеонова е доказан стоматолог, чиято практика започва в държавното здравеопазване. Професионалният опит и прецизност на Красимира Симеонова я правят уважаван от пациентите й дентален лекар. Тя е народен представител в 41-вото Народно събрание.

 

Вяра Петрова

Член на комисията по етика

Вяра Петрова е специалист с богат опит в социалната сфера, финансите и търговията на българския и международен пазар. Вяра Петрова е народен представител в 41-вото Народно събрание на Република България.

 

Светлин Бонев

Член на комисията по етика

Светлин Бонев има опит в търговския сектор като мениджър продажби в компании от сферата на туризма и комуникациите. Професионалният му опит в публичната сфера е като директор на РД на Българския спортен тотализатор – гр. Благоевград.