Ангел Иванов

Член на финансовия комитет

Ангел Иванов има доказан опит като професионалист в сектор „Земеделие“, производството на суровини за земеделието и животновъдството, както и консултантските услуги. Ангел Иванов е ветеринарен специалист – зооинженер по образование.

 

Маргарита Коева

Член на финансовия комитет

Маргарита Коева има професионален опит в сферата на услугите, финансовите институции и администрацията. В Областната администрация на град Стара Загора работи като специалист „Етнически и интеграционни въпроси“ и експерт „Връзки с обществеността“.