Александър Цветков

Председател на Контролния съвет

Александър Цветков е безспорен експерт в сектор „Транспорт“. Има професионален опит на различни ръководни позиции в държавната администрация, сред които и заместник-кмет на Столична община с ресор „Транспорт“.

 

Петко Дюлгеров

Член на Контролния съвет

Петко Дюлгеров започва кариерата си като журналист и я развива в редица авторитетни медии. Има богат опит като експерт и ръководител в държавната администрация в Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. Бил е кмет на столичния район „Младост“.

 

Добри Братков

Член на Контролния съвет

Добри Братков е уважаван архитект с богат професионален опит както в публичната, така и в частната сфера. В практиката си изготвя редица инвестиционни и градоустройствени проекти. Заемал е длъжност „главен архитект“ на район Искър в Столична община.