Контролни органи

 

Политическа Партия „Българи за Алтернатива на Страха, Тоталитаризма и Апатията“ е създадена като нелидерски политически проект. Идеята ни е да приемаме решенията колективно, като при тях взимаме под внимание предложенията на нашите Контролни органи и членове. Според нашия Устав, Управителният съвет е органът, който осъществява оперативното ръководство на ПП БАСТА, позовавайки се на решенията, приети на Националния конгрес. Секретарят на Управителния съвет е лицето, което осъществява организационната и административна координация за изпълнението на взетите решения.

За да бъдем максимално отворени и достъпни за хората, независимо дали членуват или не в ПП БАСТА, заложихме в Устава си и възможност за допитване до тях под формата на онлайн референдум.

 За нашите действия, ние в ПП БАСТА използваме и ценния опит и експертиза на членовете на Съвета на ветераните на партията. Въпреки че те са хора, успели и доказали се в професионален план като министри, депутати и областни управители, в името на каузата ни за промяна на статуквото, заложихме в Устава на ПП БАСТА, че те не могат да заемат висши държавни постове.

 Останалите контролни органи на партията са Контролен съвет, Финансов комитет и Комисия по етика. Основната част от състава им се състои предимно от млади хора, амбицирани да работят в полза на гражданите и да променят бъдещето на България.