Ние, присъстващите български граждани, все още вярвайки, че България може да бъде успешна и просперираща държава с работеща икономика, в която властта е под реален граждански контрол;  Водени от принципите и ценностите на съвременните демокрации, поставяйки на първо място родолюбието.

Убедени в реалните възможности за пряко участие на гражданите в управлението на местно и национално ниво:
Нашата цел е да излезем от апатията, обзела по-голямата част от българското общество, да заменим страха с достойнство и заедно да намерим алтернатива на тоталитаризма, съпътствал ни през целия демократичен преход. Искахме да кажем СТИГА, но избрахме БАСТА, за да отекне каузата ни и извън границите на България! БАСТА на СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА! БАСТА на олигархичните зависимости и задкулисието! БАСТА на всичко и на всички, поставили държавата ни на унизителното последно място в Европа ! БАСТА няма да бъде лидерска партия. Тя ще бъде партията на всички нас, които вярваме в енергията и възможностите на обществото да променим статуквото! Ние казваме БАСТА, но няма да се откажем! Длъжни сме да продължим да работим в името на бъдещето ни, бъдещето на нашите деца и нашите родители. За целите на предстоящото учредяване на политическата партия, в устава ще залегнат следните основни принципи и цели.

Основните ценности (принципи) на БАСТА са: свобода, родолюбие, равни възможности и върховенство на закона и гражданските права.
    Основните цели на БАСТА са:

1.Участие в обществения и политически живот на България, насочено към:

а) реформа на политическата и партийната система за повече прозрачност и отчетност пред гражданите;
б) разширяване на прякото участие на гражданите във вземането на управленски решения на национално и регионално ниво чрез референдуми, допитвания и засилено мажоритарно участие в изборите;
в) насърчаване на предприемачеството и провеждане на законодателна и управленска политика за ускорено икономическо развитие на България, което да осигурява достоен европейски стандарт на живот на хората;
г) опазване на българската история, култура и език;
д) усъвършенстване на институциите, гарантиращи сигурността и правата на гражданите;
е) нова политика за българите в чужбина, като част от общото българско духовно пространство.

2. Участие в европейския политически живот, насочено към осъществяване на ценностите и принципите, прогласени в основните документи на Европейския съюз.

 

 

 

Бързи връзки

Has no connect to show!