На 5 април 2014 г. ПП БАСТА ще открие областния си офис в гр. Сливен. Той се намира на бул. „Цар Симеон“ №2А. Официалната част на събитието ще започне в 18:00 ч. На него ще присъстват Стефан Пасков – областен представител на БАСТА за Сливен, Емил Димитров, Мирослав Найденов, Едуард Арсенян и Недялко Недялков от Съвета на ветераните на партията, както и Мария Кунина и Лиляна Пеева от Управителния съвет.

Бързи връзки

Has no connect to show!